HKU HKU Dept of Statistics & Actuarial Science, HKU
 
 

RPG Research Outputs


 

Our research postgraduate have the following research outputs: (See our RPG Awards)

 

[ALL] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019]
 
Authors Title Details
2023
Sanyou Wu and Long Feng (2023) Sparse Kronecker product decomposition: a general framework of signal region detection in image regression Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 2023, 85, 783–809, https://doi.org/10.1093/jrsssb/qkad024
Tsai Hor Chan*, Fernando Julio Cendra*, Lan Ma, Guosheng Yin and Lequan Yu (2023) Histopathology Whole Slide Image Analysis with Heterogeneous Graph Representation Learning IEEE / CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023)
Lingting Zhu*, Xian Liu*, Xuanyu Liu, Rui Qian, Ziwei Liu, Lequan Yu (2023) Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation IEEE / CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023)
Feiqing Huang*, Kexin Lu*, Yuxi CAI, Zhen Qin, Yanwen Fang, Guangjian Tian, Guodong Li (2023) Encoding Recurrence into Transformers International Conference on Learning Representations (ICLR-2023)
Yanwen Fang*, Yuxi Cai*, Jintai Chen, Jingyu Zhao, Guangjian Tian, Guodong Li (2023) Cross-Layer Retrospective Retrieving via Layer Attention International Conference on Learning Representations (ICLR-2023)
Tsai Hor Chan, Chi Ho Wong, Jiajun Shen, and Guosheng Yin (2023) Source-Aware Embedding Training on Heterogeneous Information Networks Data Intelligence (2023): 1-14
Lingting Zhu, Zeyue Xue, Zhenchao Jin, Xian Liu, Jingzhen He, Ziwei Liu, Lequan Yu (2023) Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2023). https://arxiv.org/abs/2307.10094
Yihang Chen, Weiqin Zhao, Lequan Yu (2023) Transformer-based Multimodal Fusion for Survival Prediction by Integrating Whole Slide Images, Clinical, and Genomic Data IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2023
Ziyu Guo* , Weiqin Zhao* , Shujun Wang, and Lequan Yu (2023) HIGT: Hierarchical Interaction Graph-Transformer for Whole Slide Image Analysis International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2023). https://arxiv.org/pdf/2309.07400.pdf
Jiaxin Qiu, Zeng Li, Jianfeng Yao (2023) Asymptotic normality for eigenvalue statistics of a general sample covariance matrix when p/n→∞ and applications The Annals of Statistics, 51(3): 1427-1451 (2023), doi: 10.1214/23-AOS2300
Zhanting Long, Zeng Li, Ruitao Lin, Jiaxin Qiu (2023) On singular values of large dimensional lag-tau sample auto-correlation matrices Journal of Multivariate Analysis, 2023, doi: 10.1016/j.jmva.2023.105205
Jiahui Gao*, Renjie Pi*, Yong Lin, Hang Xu, Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Weizhong Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Lingpeng Kong (2023) Self-Guided Noise-Free Data Generation for Efficient Zero-Shot Learning Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning International Conference on Learning Representations (ICLR-2023)
Hongjun Wang, and Yisen Wang (2023) Generalist: Decoupling Natural and Robust Generalization IEEE / CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023)
Yikun Xu, Pengwen Dai, Zekun Li, Hongjun Wang, Xiaochun Cao (2023) The Best Protection Is Attack: Fooling Scene Text Recognition with Minimal Pixels IEEE Transactions on Information Forensics & Security, vol. 18, pp. 1580-1595, 2023, doi: 10.1109/TIFS.2023.3245984.