HKU HKU Dept of Statistics & Actuarial Science, HKU
 

Full-time Postgraduate Students in 2022-23


Name Chinese Name Curriculum Primary Supervisor Office Email
Ms. CAI Yuxi 蔡予熙 PhD Prof. G.D. LI 113 caiyuxi [AT] connect.hku.hk
Mr. CENDRA Julio Fernando MPhil Dr. K. HAN 114 fcendra [AT] connect.hku.hk
Mr. CHAN Tsai Hor 陳齊浩 MPhil Prof. G.S. YIN 205 hchanth [AT] connect.hku.hk
Ms. CHEN Yaxian 陳雅嫻 PhD Dr. E.K.F. LAM 112 u3007801 [AT] connect.hku.hk
Mr. CHENG Silin 成思霖 PhD Dr. K. HAN 114 hnslcheng [AT] connect.hku.hk
Mr. DUAN Xiuwen 段修文 PhD Dr. M.M.Y. ZHANG 114 duanxw [AT] connect.hku.hk
Ms. FANG Jialu 房嘉璐 PhD Prof. G.S. YIN 114 u3008682 [AT] connect.hku.hk
Ms. FANG Yanwen 方艷雯 PhD Prof. G.D. LI 112 u3545683 [AT] connect.hku.hk
Mr. FENG Yufan 馮語凡 PhD Dr. K. ZHU 205 u3009232 [AT] connect.hku.hk
Ms. GAO Jiahui 高佳慧 PhD Prof. S.M.S. LEE 116 sumiler [AT] connect.hku.hk
Mr. GUO Yifeng 郭屹峍 PhD Prof. G.D. LI 114 gyf9712 [AT] connect.hku.hk
Ms. GUO Yunshan 郭芸杉 PhD Dr. Y. ZHANG 116 u3007805 [AT] connect.hku.hk
Ms. HE Wanting 賀莞婷 PhD Prof. H.L. YANG 113 u3006949 [AT] connect.hku.hk
Ms. HUANG Feiqing 黃緋青 PhD Prof. G.D. LI 112 u3514252 [AT] connect.hku.hk
Mr. HUANG Zhenhong 黃振弘 PhD Dr. C. WANG 112 zhhuang7 [AT] connect.hku.hk
Mr. JIANG Jialiang 姜佳良 PhD Dr. E.K.F. LAM 112 u3558597 [AT] connect.hku.hk
Mr. JIN Zhenchao 金振超 PhD Dr. L.Q. YU 115 blwx96 [AT] connect.hku.hk
Mr. LAI Daoyuan 賴道遠 PhD Dr. Y. ZHANG 113 dylai [AT] connect.hku.hk
Ms. LI Lan 李瀾 PhD Prof. G.D. LI 113 ulilan [AT] connect.hku.hk
Mr. LI Xiang 李響 PhD Dr. Y. ZHANG 116 freddyl [AT] connect.hku.hk
Ms. LI Ying 李穎 PhD Dr. M.M.Y. ZHANG 112 lynnli98 [AT] connect.hku.hk
Mr. LI Zhenghao 李正浩 PhD Prof. G.S. YIN 209 lizh [AT] connect.hku.hk
Ms. LIANG Zhuo 梁卓 PhD Dr. L.Q. YU 206 tracy666 [AT] connect.hku.hk
Ms. LIU Chen 劉琛 PhD Prof. G.S. YIN 114 liuchen [AT] connect.hku.hk
Mr. LIU Qinshuo 劉欽碩 MPhil Prof. G.D. LI 206 u3008680 [AT] connect.hku.hk
Mr. LIU Ruihan 劉睿涵 PhD Dr. C. WANG 112 rhliu [AT] connect.hku.hk
Mr. LIU Xuanyu 劉軒與 PhD Prof. K.C. YUEN 112 u3008631 [AT] connect.hku.hk
Mr. LIU Yang 劉陽 MPhil Prof. G.S. YIN 112 andylau6 [AT] connect.hku.hk
Ms. LU Kexin 盧可心 PhD Prof. G.D. LI 112 neithen [AT] connect.hku.hk
Mr. LUO Donghang 羅東航 PhD Dr. K. ZHU 112 ldh6627 [AT] connect.hku.hk
Mr. MEI Tianxing 梅天星 PhD Dr. C. WANG 115 meitx [AT] connect.hku.hk
Mr. MENG Xuran 孟徐然 PhD Dr. Y. CAO 116 u3007800 [AT] connect.hku.hk
Mr. MIAO Yan 繆研 PhD Dr. L.Q. YU 115 ymiao7 [AT] connect.hku.hk
Mr. QIU Jiaxin 邱佳鑫 PhD Prof. G.D. LI 116 qiujx [AT] connect.hku.hk
Mr. SI Yuefeng 斯越峰 PhD Prof. G.D. LI 112 u3006932 [AT] connect.hku.hk
Mr. SONG Kunyang 宋坤洋 PhD Dr. K. ZHU 115 skyhku [AT] connect.hku.hk
Ms. SONG Xin 宋昕 PhD Prof. K.C. CHEUNG 112 u3007788 [AT] connect.hku.hk
Mr. SU Bing 蘇冰 PhD Dr. K. ZHU 112 subing [AT] connect.hku.hk
Mr. SU Siqiang 蘇嗣強 PhD Dr. E.K.F. LAM 115 u3008662 [AT] connect.hku.hk
Ms. SU Wen 蘇雯 PhD Prof. G.S. YIN 113 u3006971 [AT] connect.hku.hk
Ms. SUN Xianlin Joyce 孫賢琳 PhD Prof. S.M.S. LEE 116 sxl1998 [AT] connect.hku.hk
Ms. TIAN Peixin 田培馨 PhD Dr. Y. ZHANG 112 pxtian [AT] connect.hku.hk
Ms. WANG Anqi 王安琪 PhD Dr. Y. ZHANG 116 u3007799 [AT] connect.hku.hk
Mr. WANG Fuying 王復英 PhD Dr. L.Q. YU 115 fuyingw [AT] connect.hku.hk
Mr. WANG Hongjun 王弘焌 PhD Dr. K. HAN 114 hjwang [AT] connect.hku.hk
Mr. WANG Wenliang 王文良 MPhil Prof. G.S. YIN 112 wangwl [AT] connect.hku.hk
Mr. WU Sanyou 伍三友 PhD Dr. L. FENG 115 sanyouwu [AT] connect.hku.hk
Ms. XU Siqi 徐思琦 PhD Prof. T.W.K. FUNG 113 sqxu [AT] connect.hku.hk
Ms. XU Xiaoya 徐小雅 PhD Prof. S.M.S. LEE 113 xuxiaoya [AT] connect.hku.hk
Mr. YAO Minhao 堯旻昊 PhD Prof. G.D. LI 112 mhyao [AT] connect.hku.hk
Mr. YIN Minghao 尹明皓 PhD Dr. K. HAN 114 yinmh [AT] connect.hku.hk
Mr. ZHANG Changbin 張長彬 PhD Dr. K. HAN 113 cbzhang [AT] connect.hku.hk
Ms. ZHANG Jing 張靖 PhD Dr. K.C. CHEUNG 112 jzsaas [AT] connect.hku.hk
Ms. ZHANG Ningning 張寧寧 PhD Dr. K. ZHU 112 xcxks1 [AT] connect.hku.hk
Mr. ZHANG Tiancheng 張天成 PhD Prof. S.M.S. LEE 112 tczhang [AT] connect.hku.hk
Mr. ZHAO Weiqin 趙尉欽 MPhil Dr. L.Q. YU 206 wqzhao98 [AT] connect.hku.hk
Mr. ZHOU Yunpeng 周云鵬 PhD Prof. K.C. YUEN 116 u3514104 [AT] connect.hku.hk
Mr. ZHU Lingting 朱靈挺 PhD Dr. L.Q. YU 115 ltzhu99 [AT] connect.hku.hk