HKU HKU Dept of Statistics & Actuarial Science, HKU
   
 

Master of Statistics (MStat)


 Entrance Scholarship for the Master of Statistics

[ALL] [2022] [2021] [2020]

Awardees

2022 Awardees
CHAI Guanghao (FT)CHEN Jianxiang (PT)
CHEN Yao (FT)HE Mingrui (FT)
HE Zeyu (FT)HUANG Jiahao (FT)
HUANG Moyuan (FT)LI Liyan (PT)
LI Ziwan (FT)LIU Wen (FT)
LYU Muqiu (FT)MU Weiyu (FT)
SHI Jinman (FT)SUN Jiaying (FT)
SUN Yunqi (FT)WANG Xiaoyu (FT)
YANG Zeyuan (FT)ZHOU Yawen (FT)
ZHU Zhihan (FT)